Familien:
Søren og sønnerne Marc, Martin og Kim

Gården:

Gården er opført i 1941, og vi overtager den i 1991, siden da har vi bygget nyt, både til dyrene og os selv. Til gården hører der 7,8ha. agerjord, og 2,2ha. eng jord

1998 Stuehus
2000 Stald
2001 Halm-/ staklade
2005 Ungdyrstald, værksted og maskinhus

Fra ca. 1 maj – 1 november, er alle dyrene på græs. Kalvene går sammen med køerne til de er 7 mdr. hvorefter de fravænnes, og kommer på stald. Stalden er indrettet med dybstrøelse. Til hver boks høre et ude areal, således at dyrene frit kan vælge, om de vil ligge i halmen, eller gå ude.

Som noget nyt har vi fra 2009, i samarbejde med Mollerup Mølle, fået sammensat en foderblanding, som er særlig velegnet til Angus kødkvæg, og som tilgodeser dyrenes behov. Kalvene får kraftfoder efter ædelyst, og køerne og ungdyrene tildeles byg-/helsæds ensilage, eller græs ensilage, dertil kommer mineraler og halm efter ædelyst.